ภาพยนตร์สั้น เด็กห้องหลัง - Class Number

September 13, 2015 | 7 years ago


เด็กห้องหลัง โดย ปฐมพงษ์ แพรสมบูรณ์ ได้รับเลือกฉายโปรแกรม Queer ในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19