“Pookkan”

Pookkan โดย ชุติกาญจน์ เดชเพิ่ม • อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร • sty}e:yeet Exhibition’22


หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมร้านอาหารที่มีการรับจัดทำอาหารแบบผูกปิ่นโต (A Design and Development of a Website Application for Compiling Restaurants That Accepts Food Subscribe)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: ชุติกาญจน์ เดชเพิ่ม, ที่ปรึกษา: อาจารย์ณปสก สันติสุนทรกูล

รายละเอียดของโครงการ: ระบบปิ่นโตอาหารในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยม และยังไม่มีค่อยความสะดวกในการค้นหาร้านผูกปิ่นโตมากนัก จึงได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่จะช่วยในการรวบรวมร้านผูกปิ่นโตในกรุงเทพมหานครและทางร้านผูกปิ่นโตสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกับทางเว็บไซต์ได้ พร้อมกับมีระบบจัดการเมนูของแต่ละร้านผูกปิ่นโต จากการทดสอบกับผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการออกแบบและระบบอยู่ในเกณฑ์ดี และแนะนำให้พัฒนาในส่วนของการชำระเงินเพิ่มเติม

Pookkan} Video Showreel: youtu.be/KW3QUJ5XgwA

Features

• ฟังก์ชันการรวบรวมร้านผูกปิ่นโตที่สมัครเป็น Partner

• ฟังก์ชันการสมัครสมาชิกผูกปิ่นโตกับร้านผูกปิ่นโต

• ฟังก์ชันจัดเซตเมนูอาหารของแต่ละวันในเดือน

• ฟังก์ชันแสดงเมนูอาหารในร้านผูกปิ่นโตนั้นๆ

• ฟังก์ชันแสดงเมนูปิ่นโต ที่ต้องได้รับในแต่ละวัน

Tech Stacks: Coding Language (Stack): HTML, CSS, JS, PHP ••• Database system (Stack): MySQL ••• Coding Plugin / Library stack: Laravel Framework, ngrok, Bootstrap 5, Javascript(ajax) Laravel Framework, Bootstrap 5 ••• Design & Presentation Tools: Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Draw.io, Canva, Google Sheet ••• Coding Tools: PhpStorm, XAMPP

Pookkan} VDO Complete Demo: //youtu.be/tbuRYZVeSpY​​​​​​​


รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

ชุติกาญจน์ เดชเพิ่ม (เบนซ์), Chutikarn Dejpeum (Benz) 

อีเมล: chutikarn.benz@gmail.com

ลิงกต์อิน: linkedin.com/in/chutikarn-dejpeum-b83b40231/

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): (1) UX/UI Design (2) Video editing (3) Front-end Development

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13610328.pdf​​​​​​​

Pookkan} ฟังเรื่องเล่าสุดจี๊ด! ของ “เบนซ์ ชุติกาญจน์”: youtu.be/nPKB3aXhF_g​​​​​​​


หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัด • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ • บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด • บ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) • บ. ดัค แล็บ จํากัด • บ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัด • บ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัด • บ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัด • บ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด • ศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14