ข้อมูลบุคลากร

ผศ. ดร. ชญานิศ ต้นเทียน

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร