ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ญาณิน พงศ์สุวรรณ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมมอันดับ 1) การภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Arts Filmmaking University of london,Goldsmiths College