ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์วรฐ กายูรวัฒน์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)

การศึกษา

Bachelor of Science Information Systems Brigham Young University

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต การแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย