ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ปาณัสม์ จันทนปุ่ม

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

การศึกษา