“Truck Rounding”

หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาไลน์แชทบอทและระบบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการบริหารงานการขนส่งในบริษัทขนส่งรถบรรทุก (Design and Development Line Chatbot and Optimization Systems for Management in Truck Transport Companies)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: ฐิติวรรณ เฮงจำรัส, ที่ปรึกษา: อาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล

รายละเอียดของโครงการ: ได้ทำการไปศึกษาขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไป ของงานการขนส่งในบริษัทขนส่งรถบรรทุกและได้รับรู้ปัญหาซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลการทำงานในแต่ละวันการเกิดความคลาดเคลื่อน และเจ้าของกิจการรถบรรทุกไม่ทราบการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันในระหว่างวันจากปัญหาและโอกาสที่กล่าวข้างต้น ผู้จัดทำจึงออกแบบและพัฒนาไลน์แชทบอทและระบบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการบริหารงานการขนส่งในบริษัทขนส่งรถบรรทุก เพื่อให้ผู้ทำธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุก ได้สามารถนับจำนวนรอบวิ่งในแต่ละวันเป็นดิจิตอล ด้วยการยืนยันการมาถึงของคนขับเมื่อถึงสถานที่ส่งวัสดุด้วย LINE Beacon และการแสกน QR code เจ้าของกิจการรถบรรทุกทราบการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันในระหว่างวันจากการรายงานผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในด้านข้อมูลและอื่นๆ อีกด้วย

Truck Rounding} Video Showreel: youtu.be/vpXGoCpTF68

Features

• ฟังก์ชันเพิ่มงานเข้าสู่ระบบ

• ฟังก์ชันมอบหมายงาน ส่งข้อความผ่านทาง LINE

• ฟังก์ชันกดยืนยันการมาถึงที่รับวัสดุ

• ฟังก์ชันยืนยันการมาถึงที่ส่งวัสดุเมื่อเข้าสู่สัญญาณ LINE Beacon

• ฟังก์ชันยืนยันการส่งวัสดุด้วยการแสน QRCode

• ฟังก์ชันดูประวัติการทำงาน

• ฟังก์ชันร้องเรียน

Tech Stacks: Coding Language (Stack): HTML, CSS, JS, PHP ••• Database system (Stack): MySQL ••• Coding Plugin / Library stack: Laravel Framework, Bootstrap 5, Javascript (ajax, ChartJS), Line Messaging Api ••• Design & Presentation Tools: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma ••• Coding Tools: Visual Studio Code

Truck Rounding} VDO Complete Demo: youtu.be/fIgKeaWrnms

รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

ฐิติวรรณ เฮงจำรัส (กะทิ), Thitiwan Hengchamrat (Kathi)

อีเมล: thitiwan30443@gmail.com

ลิงกต์อิน: linkedin.com/in/thitiwan-hengchamrat-b987b0241/

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): (1) Front-end Development (2) UX/UI Design (3) Back-end Development

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13610329.pdf

https://funcslash.com/styleyeet/asset/su-styleyeet-port-13610329.pdf

หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัด • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ • บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด • บ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) • บ. ดัค แล็บ จํากัด • บ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัด • บ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัด • บ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัด • บ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด • ศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14