Date

แชร์ประสบการณ์ เล่าเบื้องหลัง ผู้ผลิตแอนิเมชันเรื่อง นักรบมนตรา : ตำนานแปดดวงจันทร์

ทางคณะฯ ขอขอบคุณทีมงานผู้ผลิตแอนิเมชันเรื่อง นักรบมนตรา : ตำนานแปดดวงจันทร์ นำทีมโดยผู้กำกับ คุณตุลย์-วีรภัทร ชินะนาวิน มาเล่าเบื้องหลัง พร้อมแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟัง เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

More articles