Yollo โดย นงนภัส ไทยยืนวงษ์ • อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร • sty}e:yeet Exhibition'22

June 21, 2022 | 9 months ago


หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (University Education Guidance for High School Students)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: นงนภัส ไทยยืนวงษ์, ที่ปรึกษา: อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ

รายละเอียดของโครงการ: จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแนะแนวเส้นทางการประกอบอาชีพให้กับเด็กๆ เหล่านั้น สามารถประกอบอาชีพตามความสามารถที่แท้จริงของตนเองได้ ซึ่งจะสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้และทำงานได้อย่างมีความสุขในอนาคต และจากการทดสอบพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจกับคำตอบที่ได้รับ และยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม จากเว็บไซต์ที่น่ารักน่าใช้งานด้วย

Yollo} Video Showreel: youtu.be/bXqRNXvwvpg

Features

• ฟังก์ชันแบบทดสอบบุคลิกภาพ

• ฟังก์ชันแบบทดสอบลักษณะการทำงาน

• ฟังก์ชันแสดงข้อมูลมหาวิทยาลัย

• ฟังก์ชันแสดงข้อมูลการสอบเข้า

• ฟังก์ชันแสดงข้อมูลอาชีพ

Tech Stacks: Coding Language (Stack): HTML, CSS, JS, PHP ••• Database system (Stack): MySQL ••• Coding Plugin / Library stack: Laravel Framework, Bootstrap 5 ••• Design & Presentation Tools: Adobe Illustrator, Adobe XD, Clip Studio Paint, Google Form, Google slide ••• Coding Tools: PhpStorm, Hostinger

Yollo} VDO Complete Demo: youtu.be/YePv9ArostE


รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

นงนภัส ไทยยืนวงษ์ (หมูหวาน), Nongnapas Thaiyuenwong (Moowan)

อีเมล: nongnapastha@gmail.com

ลิงกต์อิน: linkedin.com/in/nongnapas-thaiyuenwong-b227b8241

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): Graphic Designer Design (2) UX/UI Design (3) Front-end Development

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13610331.pdf

Yollo} VDO Mini Interview ฟังเรื่องเล่าสุดจี๊ด! ของ "หมูหวาน นงนภัส" : youtu.be/vgfh4PGTVDM


หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)บ. ดัค แล็บ จํากัดบ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัดบ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัดบ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัดบ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัดศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14