Herberry โดย อมราพร สุวรรณเรืองศรี • อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร • sty}e:yeet Exhibition'22

June 21, 2022 | 5 months ago


หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเลือกและติดตามการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย (Design and Web Application Development for Selecting and Following the Safe Use of Herbs)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: อมราพร สุวรรณเรืองศรี, ที่ปรึกษา: อาจารย์ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

รายละเอียดของโครงการ: มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับคำแนะนำการใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสมและตรงกับอาการ โดยรู้จักลักษณะวิธีการใช้ของสมุนไพรที่ถูกต้องขึ้น และมีช่องทางความรู้ที่ใกล้ตัวมากขึ้น เว็บแอปพลิเคชันการใช้สมุนไพรในการบำรุงรักษา สามารถรักษาตัวได้ง่ายๆและใกล้ตัว แบบไม่เสียเงินหรือค่าเดินทาง จากผลการวิจัยปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องสมุนไพร ทำให้เกิดการใช้สมุนไพรผิด จึงมีฟังก์ชันแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำผลการบันทึกการทานสมุนไพรในวันนั้นๆ ยื่นให้แพทย์เพื่อตรวจสอบและให้แพทย์รักษาได้ตรงจุด

Herberry} Video Showreel: youtu.be/jF64BzFOE5w

Features

• ฟังก์ชันการค้นหา (Keyword, หมวดหมู่)

• ฟังก์ชันแสดงข้อมูลส่วนประกอบของสมุนไพรจากรูป

• ฟังก์ชันบันทึกการกินสมุนไพร

• ฟังก์ชันสุ่มการ์ดและบันทึกการ์ด

• ฟังก์ชันแสดงความคิดเห็นและกดไลค์

Tech Stacks: Coding Language (Stack): HTML, CSS, JS, PHP ••• Database system (Stack): MySQL ••• Coding Plugin / Library stack: Laravel Framework, Bootstrap 5 ••• Design & Presentation Tools: Figma,Tayasui, Google Document, Google Sheet ••• Coding Tools: XAMPP, Visual Studio

Herberry} VDO Complete Demo: youtu.be/_XJaHKQyrfY


รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

อมราพร สุวรรณเรืองศรี (ออม), Amaraphon Suwanruangsri (Aom)

อีเมล: amaraphon.swr@gmail.com

ลิงกต์อิน: linkedin.com/in/amaraphon-suwanruangsri-910829241/

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): (1) Graphic Design (2) UX/UI Design (3) Front-end Development

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13610344.pdf

Herberry} ฟังเรื่องเล่าสุดจี๊ด! ของ "ออม อมราพร": youtu.be/iDV30dQxkVs


หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)บ. ดัค แล็บ จํากัดบ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัดบ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัดบ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัดบ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัดศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14