Animaltopia โดย มณีบุญญา ลือศักดิ์ • อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร • sty}e:yeet Exhibition'22

June 21, 2022 | 9 months ago


หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาเเอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เเละป้องกันโรคระบาดสำหรับเด็กวัยประถม (Application Design and Development to Promote Learning and Prevent Epidemics for Elementary-aged Children)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: มณีบุญญา ลือศักดิ์, ที่ปรึกษา: อาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

รายละเอียดของโครงการ: เพื่อให้เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น สามารถปฏิบัติตามข้อระมัดระวังของโรคระบาดประจำถิ่น รวมถึงมีสมาธิในการเรียนรู้ สาธิตให้เด็กเห็นเเละเรียนรู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรคระบาดตามฤดูกาลเเละโรคเกิดใหม่มีอัตราการติดเชื้อต่อเด็กที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นเกมส่งเสริม ตอบคำถามทบทวนการปฏิบัติตัวต่อโรคระบาด รณรงค์การรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาด เกมเสริมสร้างสมาธิระหว่างการเรียนรู้ รวมถึงเกมสนับสนุนการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

Animaltopia} Video Showreel: youtu.be/8EIRkhqHnBw

Features

• เกมส่งเสริมเรียงลำดับวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง

• เกมการเลือกรับประทานที่ถูกหลักอนามัย

• เกมเขาวงกตหนียุงลาย

• การเก็บหน้ากากอนามัยช่วยกระตุ้นการใส่หน้ากากอนามัย

• เกมการโยนบาสกระตุ้นการออกกำลังกาย

• เกมตอบคำถามทบทวนการเรียนรู้

• เลือกเปลี่ยนตัวละคร

• สามารถสร้างห้องเเละเล่นรวมกันได้

Tech Stacks: Coding Language (Stack): PHP, C#, PHP ••• Database system (Stack): Sequel Pro ••• Coding Plugin / Library stack: - ••• Design & Presentation Tools: Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Figma, Canva ••• Coding Tools: Visual Studio Code, Visual Studio, Unity, Xcode

Animaltopia} VDO Complete Demo: youtu.be/bbBeHP7dWFw​​​​​​​


รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

มณีบุญญา ลือศักดิ(ญา), Maneeboonya Luesak (Ya)

อีเมล: maneeboonya19@gmail.com  

ลิงกต์อิน:  linkedin.com/in/maneeboonya-luesak-4908a2241/

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): (1) Graphic Design (2) UX/UI Design (3) Unity Engine Development

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13600200.pdf

Animaltopia} ฟังเรื่องเล่าสุดจี๊ด! ของ "ญา มณีบุญญา": youtu.be/xgCJftARDv8​​​​​​​


หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)บ. ดัค แล็บ จํากัดบ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัดบ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัดบ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัดบ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัดศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14