Busaba โดย วุฐิภร ฟุ้งขจร • อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร • sty}e:yeet Exhibition'22

June 21, 2022 | 9 months ago


หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาศิลปะอินเทอร์แอคทีฟเพื่อผ่อนคลายความเครียดด้วยแนวคิดดอกไม้นานาชนิด (Design and Development of Interactive Art Installation for Relieving Stress With Various Flowers Concept)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: วุฐิภร ฟุ้งขจร, ที่ปรึกษา: อาจารย์ขจรพล หิรัญโชติไพศาล

รายละเอียดของโครงการ: สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้ใช้งานในรูปแบบศิลปะการจัดวางเป็นการนำเสนอในรูปแบบวิธีการใหม่ ๆ มีการนำความหลากหลายของสื่อต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็น การฉายภาพ แสง เสียง  รวมไปถึงการใช้เซนเซอร์เพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยผู้จัดทำเลือกใช้ภาพดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียด  เนื่องจากการอยู่กับธรรมชาติ  เป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลายความเครียด  นอกจากนี้การมองเห็นสีต่าง  ๆ ก็มีผลต่อการผ่อนคลายความเครียดเช่นกัน ดอกไม้จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ผู้จัดทำมองเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีสีสัน   เหมาะสำหรับการผ่อนคลายความเครียด

Busaba} Video Showreel: youtu.be/CUoDyJEtvfI

Features

• สำรวจและจำแนกประเภทของความเครียดจากอาการของผู้เล่น

• ผ่อนคลายความเครียดด้วยสื่อศิลปะที่โต้ตอบกับผู้เล่น

• สำรวจความเครียดของผู้เล่นหลังจากใช้งานแล้ว

Tech Stacks: Coding Language (Stack): HTML, CSS, JS, C#, PHP ••• Database system (Stack): MySQL ••• Coding Plugin / Library stack: Laravel Framework, Bootstrap 5 ••• Design & Presentation Tools: Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe illustrator ••• Coding Tools: PhpStorm, Unity, Arduino, Xampp, Touchdesigner

Busaba} VDO Complete Demo: youtu.be/JymCK_zPMkM

ผลงาน BUSABA ได้รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 1 จากผู้เข้าชมงานนิทรรศการ sty}e:yeet 2022


รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

วุฐิภร ฟุ้งขจร  (ไอซ์), Wutiporn Fungkajorn (Ice) 

อีเมล: wutiporn42@gmail.com

ลิงกต์อิน: linkedin.com/in/wutiporn-fungkajorn-2a0598241/

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): (1) Graphic Design (2) UX/UI Design (3) Front-end Development

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13610339.pdf

Busaba} ฟังเรื่องเล่าสุดจี๊ด! ของ "ไอซ์ วุฐิภร": youtu.be/HqTjXOOIn9s


หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)บ. ดัค แล็บ จํากัดบ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัดบ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัดบ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัดบ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัดศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14