Helper โดย ศศิวิมล วังส์ด่าน • อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร • sty}e:yeet Exhibition'22

June 21, 2022 | 11 months ago


หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนไลน์แชทบอทเพื่อบริหารและจัดการสำหรับผู้ป่วยใหม่โควิด-19 กรณีศึกษาเพจเส้นด้าย (A Design and Development Web Application on Line Chatbot Administration and Management for New Covid-19 Patients Case Study of Zendai Page)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: ศศิวิมล วังส์ด่าน, ที่ปรึกษา: อาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรื่อง

รายละเอียดของโครงการ: วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่ไม่รู้ช่องทางการติดต่อและผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากองค์กรที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้มีช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ง่ายและสะดวกขึ้นผ่านเว็บแอปพลิเคชันผ่านปฏิบัติการไลน์แชทบอท

Helper} Video Showreel: youtu.be/f-qcON2Nwgc

Features

• ระบบกรอกฟอร์มแจ้งความช่วยเหลือบนเว็บแอปพลิเคชัน

• ระบบแจ้งเตือนกลับเพื่อช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ

• ระบบยืนยันตัวตนผ่านอีเมล

Tech Stacks: Coding Language (Stack): HTML, CSS, JS, PHP ••• Database system (Stack): MySQL ••• Coding Plugin / Library stack: Laravel Framework, ngrok, Bootstrap 6.x, Javascript(ajax) ••• Design & Presentation Tools: Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Google Slides, Google Form ••• Coding Tools: XAMPP, PhpStorm

Helper} VDO Complete Demo: youtu.be/EUSRGjoaHyI


รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

ศศิวิมล วังส์ด่าน (วิ), Sasiwimon Wangdan (Wi)

อีเมล: wiwjb25@gmail.com

ลิงกต์อิน: linkedin.com/mwlite/in/sasiwimon-wangdan-a7b7b2241

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): (1) UX/UI Design (2) Front-end Development (3) Video Editing

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13610340.pdf

Helper} ฟังเรื่องเล่าสุดจี๊ด! ของ "วิ ศศิวิมล": youtu.be/vKC-iXMW7sI​​​​​​​


หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)บ. ดัค แล็บ จํากัดบ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัดบ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัดบ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัดบ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัดศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14