Tawiset โดย วรวิบูล สาโถน • อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร • sty}e:yeet Exhibition'22

June 21, 2022 | 7 months ago


หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเหลือด้านการสื่อสาร สำหรับผู้ป่วยเอแอลเอส (Designing and Developing Communication Assistance Web Applications for ALS Patients)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: วรวิบูล สาโถน, ที่ปรึกษา: อาจารย์เมธิน ปิงสุทธิวงศ์

รายละเอียดของโครงการ: โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคที่จำนวนผู้ป่วยภายในประเทศไทยน้อยจึงมักถูกละเลยเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือไม่มีผลกระทบต่อคนส่วนมากดังนั้นผมจึงอยากออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างความตระหนักและผลักดันการใช้ชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น และได้ช่วยลดผลกระทบต่อสถานะของผู้ป่วย ครอบครัวและสังคม

Tawiset} Video Showreel: youtu.be/iVLvPpYdNh4

Features

• ฟังก์ชันการส่งเสียงสำหรับผู้ป่วย

• ฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย

• ฟังก์ชันส่งข้อความไปยัง Line Application

Tech Stacks: Coding Language (Stack): HTML, CSS, JS  PHP ••• Database system (Stack): MySQL ••• Coding Plugin / Library stack: Laravel Framework, ngrok, Bootstrap 5, Javascript(Tensorflow) ••• Design & Presentation Tools: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Google Sheet ••• Coding Tools: XAMPP, PhpStorm, Visual Studio Code

Tawiset} VDO Complete Demo: youtu.be/SyNeHcc8p6Q

ผลงาน Tawiset ได้รับรางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากผู้เข้าชมงานนิทรรศการ sty}e:yeet 2022


รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

วรวิบูล สาโถน (เพชร), Worawiboon Sathone (Petch)

อีเมล: worawib.official@gmail.com 

ลิงกต์อิน: linkedin.com/in/worawiboon-sathone

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): (1) Front-end,Back-end Development (2) UX/UI Design (3) Graphic Design

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13610394.pdf

Tawiset} ฟังเรื่องเล่าสุดจี๊ด! ของ "เพชร วรวิบูล": youtu.be/2eLrdZsFs8E


หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)บ. ดัค แล็บ จํากัดบ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัดบ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัดบ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัดบ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัดศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14