วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานไอซีทีศิลปากร

November 03, 2015 | November 03, 2015คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการออกแบบแอนิเมชันและเกม ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558