นักศึกษาไอซีทีศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศ Phyathai 3 Family Viralclip Challange 2016

December 04, 2016 | December 04, 2016ทีม "แอร์อยากทำเลยชวนช่อไผ่ป้าครีมมาประกวด" 

1. นางสาวพลอยพรหม ไตรรัตน์เจริญเวช 
2. นางสาวพลอยรวี โชคสุชานันท์ 
3. นางสาวพิชญา เตชะเขมาพร 
4. นางสาวภัทรา จิระภัทรศิลป 
5. นางสาว สิรามล บุญโถ 

 นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลขนะเลิศ การประกวดภาพยนต์โฆษณา "Phyathai 3 Family ครอบครัวของเรา" ชื่อผลงาน "คุณเคยตกหลุมรักใครไหม" จัดโดย โรงพยาบาลพญาไท ประกาศผลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา 

 วิดีโอผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=uoXKYYWSmnQ