ธุรกิจ

ข้อมูลผลงานนักศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทางทีมงานต้องขออภัย ณ โอกาส นี้ขอเชิญชวนนักศึกษา และศิษย์เก่า ส่งข้อมูลผลงานที่น่าสนใจจัดแสดงลงในเว็บไซต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ขับเคลื่อนสังคมต่อไปสามารถข้อมูลส่งผลงานได้ที่ ict.webdev@gmail.com