กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ภารกิจกฟผ. เทคนิคการผลิตแอนิเมชันและจริยธรรมการสื่อสาร"

นายพิพัฒน์บุนนาคผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง นายพัฒนพงศ์ สุวรรณธวัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงนายอโนชา จงก้องเกียรติ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญถาวรเวช รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ภารกิจกฟผ. เทคนิคการผลิตแอนิเมชันและจริยธรรมการสื่อสาร" ภายใต้การคัดเลือกผู้เข้าประกวด SU-EGAT Animation Awards 2019 ภาคกลางและภาคตะวันออกรอบ 2 เมื่อวันที่14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

August 15, 2019  3 years ago