แนวทางการประกอบอาชีพ


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบสาขานิเทศศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
นักคอมพิวเตอร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
นักบริหารจัดการธุรกิจ
โปรแกรมเมอร์
นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

วิชาเอกแอนิเมชัน
Graphic Designer
Visual Effect
Multimedia Designer
Character Designer
Story Boarding
Modeling Texturing
Composite Creative
Sound Editing
Animatic
Lighting
Art Director
วิชาเอกเว็บและสื่อโต้ตอบ
Web User Experience
Graphic Web Design
Web Programmer
Mobile Developer
Web Developer
Web Marketing
Web Content
Web Master
วิชาเอกเกม
Games Designer
Games Programmer
Graphic Programmer
Graphic Designer
Visual Effect
Animation
3D Modelling
Flash Action Script
Character Designer
Technical Artis

สาขานิเทศศาตร์

วิชาเอกวิชาการโฆษณา
MARKETING
Marketing Communication
Media Planner / Media Buyer
Client Service / AE
CREATIVE
Art Director
Copy Writer
Visualizer
PRODUCTION
Producer
Event organizer
Producer
D.O.P/Director of Photography
Editor
วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์
CRM Executive
CRM Manager
CRM Administrator
CRM & Customer Care Stuff
CRM Specialist
Customer Service Executive
Customer Service Manager
Marketing (CRM) Executive
Marketing (CRM) Manager
วิชาเอกภาพยนตร์
ช่างภาพ
Producer
บุคลากรในธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์
ผู้กำกับ ภาพยนตร
ผู้คัดเลือกนักแสดง
ผู้เขียนบท
นักวิจารณ์ภาพยนตร์
ผู้ตัดต่อภาพยนตร์
ผู้ช่วยผู้กำกับฯ
ผู้จัดการกองถ่าย
วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์
บรรณาธิการข่าว
นักข่าว, ช่างภาพ
นักหนังสือพิมพ์
คอลัมนิสต์
นักพิสูจน์อักษร
บรรณาธิการนิตยสาร
บรรณาธิการศิลปกรรม
นักเขียนอิสระ
ช่างภาพแฟชัน, นักออกแบบ
สไตลิสต์
วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์
ผู้จัดรายการทางวิทยุ
โปรดิวเซอร์รายการ
นักเขียนสปอตโฆษณา
ผู้กำกับ
นักแสดงรายการโทรทัศน์
เจ้าหน้าที่ตัดต่อและลำดับภาพ
ช่างภาพ
ครีเอทีฟรายการ
ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ประกาศข่าว