Detect Money โดย คนธนันท์ คำกัมพล • อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร • sty}e:yeet Exhibition'22

June 21, 2022 | 9 months ago


หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน (Design and Application Development  Strengthen Financial Immunity)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: คนธนันท์ คำกัมพล, ที่ปรึกษา: อาจารย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี

รายละเอียดของโครงการ: เนื่องจากปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ราคา ข้าวของเครื่องใช้ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ได้มีการขึ้นราคาจากเดิมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทำให้เราต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากและในช่วงท้ายเดือนมักเกิดคำถามว่าเงินหายไปไหนซึ่งเป็นที่มาของคำว่าค่าใช้จ่ายปริศนา เพื่อตามค่าใช้จ่ายปริศนาโดยเริ่มปลูกฝังในตัวเด็กให้เกิดความเคยชินกับการจดบันทึก แต่เด็กๆกลับมองว่าการจดบันทึกเป็นเรื่องน่าเบื่อ จึงได้ทำแอปพลิเคชันบันทึกรายรับ - รายจ่าย ผสมกับบอร์ดเกมเข้าไป ทำให้ผู้ใช้เกิดความสนใจมากขึ้น

Detect Money} Video Showreel: youtu.be/hUKXFVqSTjs

Features

• ฟังก์ชันสร้างตัวละครและบัญชี

• ฟังก์ชันเกมกระดานทอยลูกเต๋า

• ฟังก์ชันบันทึกรายการ รายรับ – รายจ่าย

• ฟังก์ชันแสดงข้อมูลส่วนตัว

• ฟังก์ชันแสดงประวัติรายการ

Tech Stacks: Coding Language (Stack): c#, PHP ••• Database system (Stack): MySQL ••• Coding Plugin / Library stack: Visual Studio for Mac Tools for Unity, Audio Source, Sprite Renderer, Standalone Input Module ••• Design & Presentation Tools: Adobe XD, Adobe Illustrator, Canva ••• Coding Tools: Unity, Visual Studio, xcode 

Detect Money} VDO Complete Demo: youtu.be/J4V53mEYNCk


รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

คนธนันท์ คํากัมพล (พลอย), Khonthanan Kumgumpon (Ploy)

อีเมล: konthanan.k@gmail.com

ลิงกต์อิน: linkedin.com/in/khonthanan-kumgumpon-a4abb5213/

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): (1) Graphic Design (2) UX/UI Design (3) Front-end Development

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13610324.pdf

Detect Money} ฟังเรื่องเล่าสุดจี๊ด! ของ "พลอย คนธนันท์": youtu.be/8XEauVZgjck


หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)บ. ดัค แล็บ จํากัดบ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัดบ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัดบ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัดบ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัดศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14